Genel

Yüksek Performanslı Çalışma Ekipleri Oluşturmak

360-proje-pazarlama

Ortak bir amaca ulaşmak için oluşturulan ekipler bir iş yerinin en önemli yapıtaşlarından biridir.  Dürüst, çalışkan ve açıklık ilkesiyle hareket eden bireyler ortak bir amaca ulaşmanın en iyi yolunun iş birliği yapılarak çalışmak olduğunu bilirler. Yüksek performanslı çalışma ekiplerinin oluşturulması, işine dört elle sarılan, birbirine destek olan ve sorumluluklarının farkında olan bireyler anlamına gelmektedir…

Birbirini tamamlayan yetenek ve becerilere sahip yüksek performanslı ekipler herkesin bir parçası olmaya ya da oluşturmaya çalıştığı ekiplerdir.  Ellerinden gelenin en iyisini yapmak için motive olan bireyler bütünün başarısına katkıda bulunmanın ötesinde bir istekle çalışırlar. Bu ekipleri oluşturabilmek iş yeri performanslarını arttırırken hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynamaktadırlar.

Hedef Odaklı Ekipler…

Bir iş yerinin en önemli parçası olan  ekip üyelerinin yıllık iş planları, hedefleri belirlenmeli ve onlara odaklanmalı, oluşan sorunları veya ilerlemeleri göstermek  adına ekip gösterge tabloları kullanılmalıdır. Oluşturulan ekip ruhunun büyümeyi arttırmada ve güçlendirmede olduğunu bilerek olabileceklerin en iyisi olması için  çaba sarfedilmelidir.

Yüksek performanslı ekipler oluşturulurken; ekip üyelerinin amaç ve derin bağlılık duygusunu harekete geçirecek sebebe ihtiyaçları vardır.  Birbirlerinin yeteneklerini tamamlayacak şekilde uzmanlıklar oluşturulmalı  ve çalışma üyeleri arasında karşılıklı güven olmalıdır. Bağlılık ve güvenin inşa edildiği çalışma ekiplerinin arasında bireysel yükümlülüklerin net anlaşılması  iddialı performans hedefleri oluşturmada etkin bir rol oynamaktadır.

Yönetim gözetimine çok az ihtiyaç duyan yüksek performanslı çalışma ekipleri,  kısa ve uzun vadede ortak amaç ve hedeflere ulaşmada belirli stratejilere sahiptirler. Tam zamanında problem çözebilmeleri, daha esnek olmaları ve değişen taleplere aynı hızda geri dönüş yapabilmeleri işe alım esnasında bireyler üzerinde dikkat edilmesi gereken noktaların neler olması gerektiğini söylemektedir.

360 Proje Pazarlama ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin